Τhen we take berlin

Τhen we take berlin

Δευτέρα,

001-20161003

τρέχω,

 

002-20161003

περιμένω,

 

003-20161003

πως περνάς έτσι ρε χρόνε…

004-20161003

 

They sentenced me to twenty years of boredom
For trying to change the system from within
I’m coming now, I’m coming to reward them
First we take Manhattan, then we take Berlin

 

Leave a Reply